Information och anmälan

Brev och e-postmeddelande med information om betalning av årsavgift 2017 för tomtkön skickas till er i tomtkön vecka 15. Mer information finns under fliken årsavgift 2017.

Till tomtkön erbjuds småhustomter på kommunal mark. Ibland förmedlas även privatägda tomter via tomtkön. När privata företag säljer tomter via tomtkön kan tomterna vara låsta till en viss husleverantör. Det är främst tomter för småhus som förmedlas men även färdiga radhus/parhus eller villor kan förekomma.

Du som är med i tomtkön kan ibland få utskick och erbjudanden från privata företag inom småhusbranschen.

Kontakt