Östra Eneby 1:7(Svärtinge skogsbacke)

Ett flygfoto över Östra Eneby, Svärtinge Skogsbacke. 

För att hitta samarbetsparters för utvecklingen av Svärtinge Skogsbacke inbjuder Norrköpings kommun till markanvisningstävling. Företag som vill bebygga området bjuds in att lämna anbud på respektive tomt (A, B, C) i enlighet med framtaget program för marktilldelning, se nedan.

Området ligger på en höjd med utskikt över Glan och ansluter i öster till Svärtinge. Fullt utbyggd kommer Svärtinge skogsbacke att innehålla cirka 500 bostäder. I området har en första bostadsetapp färdigställts och infrastruktur byggs nu ut för nästa etapp.

Sista dag för inlämning av anbud är 7 mars klockan 13.00. Observera att de ska ha anlänt till kommunen senast denna tid. Endast anbud via post eller inlämning i reception godtas.

Program för marktilldelning Svärtinge (20160122)PDF (pdf, 1.4 MB)

Bilaga-1-Plankarta.pdfPDF (pdf, 3.1 MB)

Bilaga-2-Planbeskrivning.pdfPDF (pdf, 538.9 kB)

Bilaga-3-Genomforandebeskrivning.pdfPDF (pdf, 409.1 kB)

Bilaga-4-Gestaltningsprogram.pdfPDF (pdf, 6.2 MB)

Bilaga-5-Detaljprojektering-gata-omrade-A.pdfPDF (pdf, 193.3 kB)


Bilaga-6-Detaljprojektering-gata-omrade-B-och-C.pdfPDF (pdf, 236.1 kB)

Bilaga-7-Markarbeten-tomter-omrade-C.pdfPDF (pdf, 2.3 MB)

Bilaga-8-Projekterings-PM-Geoteknik.pdfPDF (pdf, 740.3 kB)

Bilaga-9-Markteknisk-undersokningsrapport-(MURGEO).pdfPDF (pdf, 1.4 MB)

Bilaga-10-PM-Svartinge-Skogsbacke-LOD_20141014-2.pdfPDF (pdf, 112.7 kB)

Bilaga-11-Ortofoto-omrade-A.pdfPDF (pdf, 1.2 MB)

Bilaga-12-Ortofoto-omrade-B-och-C.pdfPDF (pdf, 1.2 MB)

Bilaga-13-Planillustration-med-marktilldelningsomraden.pdfPDF (pdf, 890.4 kB)

Dwg-underlag

Frågor och svar

Frågor och svar ska skickas in till marktilldelning@norrkoping.se. Svar på frågor kommer att publiceras anonymt här nedan. Sista dag för inlämning av frågor är 12 februari. Sista dag för publicering av svar på denna sida är 26 februari.

Fråga (inkom 2016-02-10): Finns det underlag i dwg-format att tillgå?
Svar (2016-02-11): Dwg-underlag finns nu publicerat på hemsidan.

Kontakt