Flerbostadhus, Fyrby

Norrköpings kommun välkomnar er till anbudstävling gällande två flerbostads tomter i Fyrby.

Fyrby ligger cirka 5 kilomter från Norrköpings stadskärna och närmst är Eneby Centrum som har service- och centrumfunktioner är beläget cirka en och en halv kilometer söder om planområdet. Här finns bland annat två livsmedelsbutiker, apotek, café och mäklarkontor. 

Underlag för anbudstävling

Nedan hittar ni tävlingsprogrammet i pdf format.

Anbud ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast den 14 februari 2020 klockan 12.00. De kan lämnas i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post, mer info i tävlingsprogrammet.

TävlingsprogramPDF (pdf, 2 MB)

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen.

DetaljplanPDF (pdf, 846.9 kB)

Detaljplan DWG

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)

Underlag

Riktlinjer för parkeringPDF (pdf, 2.7 MB)

Frågor och svar - arkitekttävling

Frågor och svar kan ställas fram till den 13 januari 2020 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in. Sista dag för besvarande av frågor är den 20 januari 2020.


Fråga 1, 2019-11-22
Finns det något krav på utformningen av parkeringslösning (underjordisk eller markparkering)?

Svar, 2019-11-25, det finns inget krav på varken eller, parkeringar ska lösas inom de egna fastigheter och följa Norrköpings parkeringsnorm. Har lagt till riktlinjerna för parkering under övrigt underlag.

Fråga 2, 2019-12-09
Fel datum på sista sidan.

Svar 2019-12-09
Åtgärdat, tävlingsprogram uppdaterat.

Fråga 3, 2019-12-09
Är upplåtelseformen begränsad till hyresrätt?

Svar 2019-12-09
Tävlingen (sidan 5 i tävlingsprogrammet) är baserad på hyresrätter. I dagsläget är det väldigt begränsat med hyresrätter i området och kommunen strävar efter blandad upplåteseform/bebyggelse.