Rotflyet inom Rambodal

Ett flygfoto över Rambodal.

Norrköpings kommun inbjuder till tilldelning av fastigheten Rotflyet 1 inom Rambodal, intill Rambogatan. Rotflyet 1 är detaljplanelagd för flerbostadshus om maximal våningsyta om 7000 kvm och högsta byggnadshöjd om 22 meter. Planen bedöms kunna innehålla två punkthus om 8 våningar vardera.

På denna sida publiceras samtliga handlingar som utgör underlag för anbudsförfrågan. Sidan uppdateras kontinuerligt med svar på eventuella frågor som ställs under tiden för anbudslämning.

Uppdatering: Sista dag för inlämning av anbud var 1 september 2014. Beslut om tilldelning togs av stadsplaneringsnämnden den 15 oktober. Marken tilldelades till Hyresbostäder.

Anbudsunderlag

Program anbudsförfrågan Rotflyet 1PDF (pdf, 3.9 MB)

Övrigt underlag

FastighetskartaPDF (pdf, 771.2 kB)

Plankarta för fastigheten (DJVU)

Plankarta för fastigheten (PDF)

Planbeskrivning för fastigheten

Geoteknikutredning Smedby 63 TK

Geoteknikutredning Smedby 83 BMK.pdf

Principer för tomträttsavgäld för flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt

Frågor och Svar

Frågor under tiden för intresseanmälan ska skickas till epost marktilldelning@norrkoping.se. Sista dag för inlämning av frågor är 11 augusti.

Frågor och svar kommer anonymt att publiceras här nedan. Sista dag för publicering av kompletterande information i form av svar på frågor är 15 augusti.

Kontakt