Ljura 1:1 (Ljurafältet)

Ett flygfoto över Ljura.

Norrköpings kommun inbjuder att lämna anbud för marktilldelning inom Ljura 1:1 ( Ljurafältet). Marktilldelningen avser två fastigheter, tomt C och tomt F.

På denna sida publiceras samtliga handlingar som utgör underlag för anbudsförfrågan. Sidan uppdateras kontinuerligt med svar på eventuella frågor som ställs under tiden för anbudslämning

Uppdatering: Sista dag för inlämning av anbud var 1 september 2014. Utvärderingsgruppen har avslutat sitt arbete och lämnat sitt förslag. Beslut om tilldelning togs av stadsplaneringsnämnden den 15 oktober.

Anbudsunderlag

Program anbudsförfrågan Ljura 1:1PDF (pdf, 1.4 MB)

Övrigt underlag

FastighetskartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Plankarta för fastigheten (DJVU)

Plankarta för fastigheten (PDF)

Planbeskrivning.pdf

Genomforandebeskrivning.pdf

Kompletterande material

Geoteknisk utredning LjurafältetPDF (pdf, 1.1 MB)
Kompletterad 2014-08-21

Komplettering av underlag

Tidigare genomförd geoteknikutredning för området kommer att publiceras under rubriken övrigt underlag under vecka 22.

Frågor och svar

Frågor under tiden för intresseanmälan ska skickas till epost marktilldelning@norrkoping.se. Sista dag för inlämning av frågor är 7 juli.

Frågor och svar kommer anonymt att publiceras här nedan. Sista dag för publicering av kompletterande information i form av svar på frågor är 11 juli.

Kontakt