Badhustomten (Ljura 1:2)

Ett flygfoto över Badhustomten. 

Flygfoto över området.

Vid Centralbadet i Norrköping finns möjlighet att bygga tre punkthus med garage i bottenvåningen. Under sommaren 2013 har intressenter fått lämna in intresseanmälningar för att bygga på tomten.

Anbudstiden för intresseanmälan har gått ut. Beslut om avtalspart för markanvisning planeras till stadsplaneringsnämndens sammanträde 25 mars 2014.

Detaljplan

Pågående detaljplanearbete befinner sig i utställningsskede. Detaljplanen har delats upp i två delar. Den delen som gäller ett varmbadhus är antagen. Delen som avser ny bostadsbebygglse avvaktar ny intressent för vidare arbete.

Detaljplan Ljura 1:2

Kontakt

Magnus Jonsberg
Telefon: 011-15 37 39

Kontakt