Byggdialogen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Byggdialogen är en fortsättning på Byggakuten och en del i Norrköpings kommuns arbete med att skapa en tätare kontakt och informationsutbyte med bostadsbranschen.

 

Vad är byggdialogen?

Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om. Exempel på frågor som kan avhandlas:

  • Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
  • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
  • Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Norrköpings stadsutveckling?

Vilka deltar i byggdialogen?

Från Norrköpings kommuns sida finns ansvariga tjänstemän inom mark och exploatering, detaljplanering samt bygglov på plats för att hjälpa ditt företag med era frågor, synpunkter och idéer.

  • Björn Lunnerdal, processansvarig mark och exploatering
  • Karin Milles, stadsarkitekt
  • Marita Eriksson, bygglovschef
  • Sani Muric, processansvarig detaljplanering

Boka tid med byggdialogen

För närvarande finns inga nya tider för byggdialogen.

 

Kontakt