Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till epost:

marktilldelning@norrkoping.se

 

Aktuella marktilldelningar

Här presenteras våra aktuella marktilldeningar.

Byggdialog - prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsbyggnadsdirektören, stadsarkitekten, chefen för mark- och exploatering samt bygglovchefen.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 

 

Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.


Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner "Riktlinjer för marktilldelning vid bostadsbyggande"PDF (pdf, 404.1 kB)

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggandePDF (pdf, 5.1 MB)

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtalPDF (pdf, 39.6 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtalPDF (pdf, 37 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

 

Genomförda marktilldelningar

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

 

Kvarteret Garvaren (tidigare Laxen)
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 23 maj. Vinnare blev förslaget "Kamel" och vinnande byggherre blev Botrygg.


Björkalund (tidigare Södra Vrinnevi)
Marktilldelningstävling. Sista inlämningsdag har passerat och vinnare blev HSB Östra och Hökerum Bygg.

 

Sandtorp 2, etapp 1
Marktilldelningstävling. Sista inlämningsdag har passerat och vinnare blev OBOS, Botrygg, FB Bostad, Slättö och Concent.

 

Marby 6:4 (Marbystrand) - Norrköpings kommun
Marktilldelning för två bostadsområden. Sista inlämningsdag har passerat och vinnare blev EREIM, Ekeblad Real Estate Management AB.

 

Smedby 6:1 (Smedby Idrottsplats)
Marktilldelning småhus och flerbostadshus. Sista inlämningsdag har passerat och vinnare blev Conlega och Concent.

 

Östra Eneby 1:7 (Svärtinge skogsbacke)
Marktilldelning för tre bostadsområden. Sista inlämningsdag har passerat och vinnare blev Östra Ryssnäs AB.

 

Östantill 1:3 (Strömsholmen)
Marktilldelning för restaurang och kontor. Sista datum för inlämning har passerat och vinnare blev Tjuren Projektpartner AB.

 

Krusenhof
Försäljningen av Krusenhofs gård har tills vidare dragits tillbaka.

 

Svärtinge Skogsbacke, Östra Eneby 1:191

Marktilldelning för bostäder. Sista datum för inlämning har passerat och vinnare blev Götenehus AB


Svanen 5 inom Inre Hamnen
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 12 februari. Vinnare blev Castellum Mitt AB


Kontakt