Strategisk planering och projektledning

Vi arbetar med strategisk planering fram till detaljplan och vi tar fram översiktsplaner.

  • Översiktsplanen beskriver hur kommunen ska utvecklas på lång sikt, bland annat när det gäller bostäder och trafik.


Läs mer om översiktsplaner

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Strategisk planering och projektledning
Trädgårdsgatan 21/Rosen
601 81 Norrköping

Tfn: 011-15 00 00 (Växeln)

Skicka e-post

Verksamhetschef:
Peter Malmsjö
Tfn: 011-15 13 22