Mark och exploatering

Mark och exploatering
Trädgårdsgatan 21/Rosen
601 81 Norrköping
Telefon: 011-15 00 00
Fax: 011-15 12 35
E-post: mex@norrkoping.se


Mark och exploatering (MEX) är kommunens operativa organ för mark och exploateringsfrågor. Detta innebär att verksamheten förhandlar, upprättar och genomför avtal avseende köp och försäljning av fastigheter, exploateringar, arrenden samt övriga nyttjanderätter. Verksamheten har även samordningsansvar för genomförandet av exploateringar.

Mark och exploatering förvaltar kommunens markreserv, tomträtter, är ansvarig för kommunens tomtkö för småhustomter samt för att hålla ett register över kommunens fastighetsinnehav. Verksamheten svarar också för lokaliseringsservice till näringslivet tillsammans med näringslivskontoret.

Personal

Verksamhetschef
Marianne Cedervall
Telefon: 011-15 66 25

Processansvarig exploatering
Björn Lunnerdal
Telefon: 011-15 12 37

Processansvarig markförvaltning
Gunnar Engdahl
Telefon: 011-15 12 32

Handläggare

Anna Kjellström
Telefon: 011-15 19 43

Anna Larsson
Telefon: 011-15 12 34

Anna Lilliehjort
Telefon: 011-15 12 30

Anders Larsson
Telefon: 011-15 12 41

Jonas Sivervik
Telefon: 011-15 12 80

Karl Braune
Telefon: 011-15 20 81

Lisa Hallkvist
Telefon: 011-15 12 45

Lisa Nyström
Telefon: 011-15 30 42

Magnus Jonsberg
Telefon: 011-15 37 39
Kontaktperson för Industri och småindustritomter

Magnus Sandberg
Telefon: 011-15 12 42

Maija Göransson
Telefon: 011-15 18 93

Malin Cuclair
Telefon: 011-15 34 15

Marcus Söderström
Telefon: 011-15 34 85

Ola Brånäs
Telefon: 011-15 12 17

Siham Eskander
Telefon: 011-15 14 22

Therese Nordgren
Telefon: 011- 15 12 14