Lantmäterimyndigheten

Frågor och information: telefon 011-15 00 00 

Personal

Maria Wilsborn
Chef Lantmäterimyndigheten Norrköping

Förrättningslantmätare

Shireen Abdalla
Fastighetsbildning

Per Atterfors
Fastighetsbildning

Kristina Bohlin-Hurtig
Fastighetsbildning

Anna Carlsson
Fastighetsbildning

Tommy Göthe
Fastighetsbildning

Fred Jansson
Fastighetsbildning

Anna Kuling
Fastighetsbildning

Adressfrågor och lägenhetsregistret

Susanne Claesson
Telefon: 011-15 15 66

Fältarbete och mätning

Ronald Karlsson
Telefon: 073-020 13 55

Administration

Helén Strand
Förrättningsassistent

Kontakt