Lantmäterimyndigheten

Besök och rådgivning

Boka gärna tid i förväg om du vill besöka oss på lantmäteriet. Vår rådgivningstelefon 011-15 13 50 är öppen måndag till fredag 10.00-12.00.

Personal

Maria Wilsborn                                                                                          Chef Lantmäterimyndigheten Norrköping

Förrättningslantmätare

Shireen Abdallah
Fastighetsbildning

Per Atterfors
Fastighetsbildning

Kristina Bohlin-Hurtig
Fastighetsbildning

Anna Carlsson
Fastighetsbildning

Tommy Göthe
Fastighetsbildning

Joakim Karlsson
Fastighetsbildning

Anna Kuling
Fastighetsbildning

Adressfrågor och lägenhetsregistret

Susanne Claesson
Telefon: 011-15 15 66

Fältarbete och mätning

Ronald Karlsson
Telefon: 073-020 13 55

Administration

Helén Strand
Förrättningsassistent

Kontakt