Detaljplanering

Detaljplanering arbetar med att ta fram detaljplaner. Detaljplaner avgör hur mark och vatten ska användas och vad som får byggas. De talar om vilka byggåtgärder som tillåts och vilka som inte tillåts inom planområdet.

Läs mer om detaljplaner

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Detaljplanering
Trädgårdsgatan 21/Rosen
601 81 Norrköping

Kontaktcenter 011-15 00 00
Fax 011-10 09 35
Skicka e-post

Verksamhetschef:
Håkan Elm
Tfn: 011-15 51 47