Bygglov

Frågor och information: telefon 011-15 00 00

Har du ett pågående ärende kontaktar du din handläggare direkt. Vem som är din handläggare och telefonnummer står i ärendebekräftelsen du fick när ditt ärende kom in till oss.

Personal

Chef bygglov

Marita Eriksson
Telefon: 011-15 13 47

Bygglovarkitekt

Roland Nitz

PBL-strateg

Nirmala Kahrimanovic

Administration

Maria Liljeqvist

Ann Lind

Birgitta Morin

Christina Eriksson

Helen Andersson

Bygglov, rivningslov, marklov, strandskydd, förhandsbesked

Bygglovingenjörer

Elin Lindqvist

Cecilia Aspling

Gabriel Külen

Johan Grönqvist

Johanna Silén

Lena Isaksson

Louise Lindroth

Michel Yakob

Robert Kihlén 

Anmälan, rivningsanmälan

Byggnadsinspektörer

Per Appelqvist

Anders Barkstedt

Elin Nordin

Jenny Andersson

Kenth Åstrand

Lillemor Edvinsson

 

Tillsyn

Denis Alijagic

Frida Hedin

Maria Essy-Ehsing

Marie Zetterström

Nires Kharimanovic

 

VVS

VVS-inspektör

Mattias Frick

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Nires Kahrimanovic

Energi- och klimatrådgivning

Per Sjöström
Telefon: 011-15 16 44

Henric Rehnmark
Telefon: 011-15 13 35

Kontakt