Bostadsanpassning

Vi ger bidrag till bostadsanpassning och återställning. Vår uppdragsgivare är byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Frågor och information: telefon 011-15 00 00 

Personal

Lilian Lobos Vásquez
Samordnare, bostadsanpassning

Marcus Arnér
Bostadshandläggare

Yngwe Lutteman
Bostadsingenjör


Kontakt