Fälla träd på kommunens mark

Översikt - Steg 3 av 5

3. Så här bestämmer vi vilka träd som fälls

Kommunen ska arbeta för biologisk mångfald i naturen, vi är därför ganska restrektiva med att ta bort träd och kan inte ta bort ett träd endast på grund av önskemål. Vi tar vanligen inte bort träd som till exempel har löv som blåser in på din tomt, träd som står i vägen eller skymmer paraboler, skuggar uteplatser eller stör utsikten men vi gör alltid en enskild bedömning.

Det här tar vi hänsyn till:
  • Är trädet en uppenbar fara för liv eller egendom? Vi gör alltid en bedömning på plats där vi bedömer trädets tillstånd som till exempel rötskador och stammens stabilitet.
  • Trädets betydelse för områdets helhet.
  • Hur påverkar en fällning mark och natur under jorden? Kommer det uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
  • Är trädet skyddsvärt? Till exempel värnar vi extra om våra ädellövsträd då de är mer sällsynta.

Kontakt