Fälla träd på kommunens mark

Översikt - Steg 2 av 5

2. Prata med dina grannar

Innan du skickar in din ansökan är det bra att du pratar med grannar som berörs. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet/träden eller på annat sätt berörs av eventuell nertagning. Kontaktuppgifter till berörda grannar ska uppges i ansökan.

Kontakt