Fälla träd på kommunens mark

Översikt - Steg 1 av 5

1. Kort om att fälla träd

Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att ta ner träd på mark som kommunen äger och sköter om. För att vi ska kunna göra en bra bedömning i varje fall behöver vi en ansökan som beskriver vilka träd som du önskar få nertagna och varför.

Kontakt