Ytjordvärme

Här tar man tar tillvara värmen som finns i ytjorden. En 200–400 meter lång kollektorslang grävs ned på cirka en meters djup i marken utanför huset. Mellanrummen mellan slangens dragning fram och tillbaka skall minimum vara 1–1,5 meter. Här kan man få ut cirka 20 W/m slang.

Kontakt