Uteluft

Värmen tas ifrån uteluften, vilket är det billigaste värmepumps-systemet. Nackdelen är att temperaturen varierar starkt under året och dygnet. Det betyder att uteluftvärmepumpen spar mindre energi ju kallare det är utomhus.

I dag klarar luftvärmepumpar värmeförsörjningen ned till cirka –10 graders utomhustemperatur utan hjälp från radiatorer.

Kontakt