Sjövatten

Värmen utvinns ungefär på samma sätt som vid ytjord, men här läggs slangen ut i bottensedimentet i en sjö. Värmeutbytet är något bättre än för ytjord.

Kontakt