Frånluft

Det här systemet fungerar som luftvärmepumpar, men man tar i stället värme från den utgående ventilationsluften.

Frånluftsvärmepumpar är lönsamma i hus upp till 170–200 kvm. Dagens frånluftsvärmepumpar har inte kapacitet att kyla ned frånluften till cirka 5 grader och kan därför inte ta tillvara på all värmeenergi ur frånluften.

Frånluftvärmepumpen kräver ett fläktstyrt ventilationssystem. Det är viktigt att man har ordentligt underhåll av ventilationen för att få en bra verkningsgrad på värmepumpen.

Kontakt