Bergvärme

Till bergvärmepumpar borrar man ett hål med en diameter på mellan 110–190 mm i berget och vanligtvis 70–150 m djupt.

En kollektorslang förs ned med en köldbärar vätska som fångar upp värmen. Vanligtvis kan man få upp mellan 30–40 W/m.

Bergvärme är den värmekälla som ger bäst och jämnast värmeutbyte under året per meter kollektorslang.

Kontakt