Anmälningsplikt

En värmepump dimensioneras efter husets effektbehov och energiförbrukning. Den ger 2–3 gånger mer energi än vad den själv förbrukar, beroende på vilken typ av värmepump det är.

Värmepumpar fungerar bäst i lågtemperatursystem där radiatorvattnet inte överstiger 50 grader.

Anmälningsplikt

Kom ihåg att du i god tid ska anmäla till byggnads- och miljöskydds­nämnden innan du installerar en värmepump som utvinner energi ur:

  • berg
  • mark
  • vatten.

Information om anmälan av små värmepumparPDF (pdf, 254.3 kB)

Granneyttrade över anläggande av värmepumpPDF (pdf, 65.3 kB)

Har värmepumpen en uttagen effekt större än 10 megawatt ska den istället prövas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Kontakta miljö- och hälsoskydd för mer information, telefon 011-15 60 60.

Avgift för anmälan

Debiteras enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige i Norrköping.

Taxa för prövning och tillsyn - Miljöbalken, StrålskyddslagenPDF (pdf, 1.3 MB)

Bara certifierade borrare får borra

Efter 1 januari 2009 får endast certifierade borrare borra energibrunnar i Norrköping.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens beslut om krav på certifiering för bergvärmeborrarePDF (pdf, 56.5 kB)

Sök lista på certifierade borrare - SP-koncernens webbplats

E-tjänster och blanketter

Installation av värmepump