Anmälningsplikt

En värmepump dimensioneras efter husets effektbehov och energiförbrukning. Den ger 2–3 gånger mer energi än vad den själv förbrukar, beroende på vilken typ av värmepump det är.

Värmepumpar fungerar bäst i lågtemperatursystem där radiatorvattnet inte överstiger 50 grader.

Anmälning och tillståndsplikt

Kom ihåg att du i god tid ska anmäla till byggnads- och miljöskydds­nämnden innan du installerar en värmepump som utvinner energi ur:

  • berg
  • mark
  • vatten.

Det krävs tillstånd för installation av värmepump inom vattenskyddsområde. Vi tillåter inte placering av energibrunn inom primär skyddszon vid grundvattentäkt.

Information om anmälan av små värmepumparPDF (pdf, 254.3 kB)

Granneyttrade över anläggande av värmepumpPDF (pdf, 65.3 kB)

Vattenskyddsområden på Nodra AB:s webbplats

Har värmepumpen en uttagen effekt större än 10 megawatt ska den istället prövas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Kontakta kontaktcenter för mer information, telefon 011-15 00 00.

Avgift för anmälan och tillstånd

Debiteras enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige i Norrköping.

Taxa för prövning och tillsyn - Miljöbalken, StrålskyddslagenPDF (pdf, 1.3 MB)

Tänk på att brunnsborrare som anlitas ska vara certifierad och ha en ansvars- och miljöförsäkring.

Efter 1 januari 2009 får endast certifierade borrare borra energibrunnar i Norrköping.

Byggnads- och miljöskyddsnämndens beslut om krav på certifiering för bergvärmeborrarePDF (pdf, 56.5 kB)

Sök lista på certifierade borrare - SP-koncernens webbplats

E-tjänster och blanketter

Installation av värmepump