Solkartan

Med hjälp av Norrköpings kommuns solkarta kan du som fastighetsägare få information om hur stor potential att producera solel som takytan på din fastighet har.

Kartan ger information om verklig takyta på fastigheter samt total solinstrålning på takytan och ska stimulera fastighetsägare att installera solcellsanläggningar i högre utsträckning. Beräkningarna ska ses som en uppskattning och ett av flera underlag till en investering i solenergi.

Kartan omfattar hela Norrköpings kommun. Du kommer till kartan genom länken nedan.

Solkartan

Kontakt