Energi- och klimatrådgivning

Norrköpings energi- och klimatrådgivning är till för alla i kommunen. Hushåll, företag, fastighetsägare, organisationer och föreningar är välkomna att kontakta oss. Antigen via telefon, e-post eller besök.

Hos rådgivningen får du opartisk och gratis information om bland annat:

  • värmesystem
  • solenergi
  • energieffektivt byggande
  • elanvändning, priser och avtal
  • fönsterbyte
  • tilläggsisolering
  • ventilation
  • belysning
  • aktuella bidrag, stöd och energideklarationer

Vi skickar gärna broschyrer skrivna av Energimyndigheten där du kan läsa mer om hur du kan spara energi.

Rådgivningen finansieras av Norrköpings kommun och Energimyndigheten.

Läs mer på Energimyndighetens webbplats

 

Energikontoret Östra Götaland samordnar det regionala energi- och klimatarbetet.
Fokusområdena är Förnybar energi, Energieffektivisering, Hållbara transporter och Mindre koldioxid. Energikontoret Östra Götaland ger energispartips till både hushåll och företag.

Kontakt