Sök rivningslov

När behöver du rivningslov?

Du behöver rivningslov om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett detaljplanerat område. Du kan även behöva rivningslov utanför detaljplanerat område, om det står i eventuella områdesbestämmelser.

Om du ska riva en huvudbyggnad utanför detaljplanerat område ska du göra en anmälan.

Du behöver oftast inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som du får bygga utan bygglov.

Att söka rivningslov

Om du vill söka rivningslov ska du skicka in:

Du kan även ansöka digitalt via Mitt bygge.

Kontakt