Sök rivningslov

När behöver du rivningslov?

Du behöver rivningslov om du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett detaljplanerat område. Du kan även behöva rivningslov utanför detaljplanerat område, om det står i eventuella områdesbestämmelser.

Om du ska riva en huvudbyggnad utanför detaljplanerat område ska du göra en anmälan.

Du behöver oftast inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som du får bygga utan bygglov.

Att söka rivningslov

Ansök om rivningslov


Du ska också skicka in:

  • En situationsplan där du märkt ut byggnaden som du ska riva. I kommunens digitala karta NOKA kan du skriva ut en enklare karta på din fastighet.
  • Ett ohyresintyg, ett intyg över att byggnaden inte är angripen av skadedjur. Detta krävs vanligtvis inte för rivning av mindre komplementbyggnader.
  • Kontrollplan enligt PBL
  • Rivningsplan.
  • Inventering av rivningsmaterial.

Att flytta en byggnad räknas som rivning och återuppbyggnad vilket medför att både rivningslov och bygglov kan krävas.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.