Sök marklov

När behöver du marklov?

Du behöver marklov om du ska ändra markhöjden inom detaljplanerat område. Att fylla marken max 50 cm, på en mindre yta av tomten, kräver dock inte marklov. Det förutsätter att ändringen inte påverkar grannar negativt, till exempel med avseende på dagvatten.

Du behöver marklov om du till exempel ska:

  • Ändra marknivån på stora delar av din tomt mer än 50 cm.

Du kan även behöva marklov för sådana åtgärder utanför detaljplanerat område, om det står i eventuella områdesbestämmelser.

Att söka marklov

Du kan ansöka antingen digitalt eller via blankett.

Ansök digitalt

Ansök via blankett

Du ska också skicka in:

  • En tomtkarta där du markerar vilket område som är aktuellt samt en sektion som visar markens förändring. I kommunens digitala karta NOKA kan du skriva ut en enklare karta på din fastighet.

Kontakt