Sök bygglov

Översikt - Steg 3 av 5

3. Vad händer efter ansökan?

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig.

När bygglovgranskningen är klar skickar vi ett bygglovsbeslut till dig. Efter det tar den tekniska granskningen vid. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du fått startbesked.

Om du söker bygglov för ett större bygge kan du bli kallad till ett tekniskt samråd.

När alla begärda handlingar kommit in får du ett startbesked. Nu får du börja bygga!

Vid ett större bygge gör vi ett arbetsplatsbesök när bygget är igång och vi håller även ett slutsamråd på plats.

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked. När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov. Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt. Handläggningstiden för byggärenden är inom 10 veckor enligt lag. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt. När vi har tagit emot din ansökan och ditt ärende har fördelats till en handläggare kommer vi att kontakta dig. Det sker under tiden vi handlägger ditt ärende och via den e-postadress du lämnat i ansökan.

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.