Sök bygglov

Översikt - Steg 6 av 7

6. Checklistor

För att förenkla för dig när du söker bygglov har vi tagit fram ett antal checklistor. Gå igenom den lista du berörs av innan du skickar in din ansökan, så går handläggningen fortare.

Listorna är i pdf-format och går bra att skriva ut.

Anmälan kommunalt vatten & avlopp och eldstadPDF (pdf, 170.3 kB)

RivningslovPDF (pdf, 165.1 kB)

När krävs kontrollansvarig?PDF (pdf, 42.6 kB)

Nybyggnad - komplementbyggnadPDF (pdf, 108.9 kB)

Nybyggnad - AttefallshusPDF (pdf, 108.7 kB)

Nybyggnad - mindre tillbyggnadPDF (pdf, 108.3 kB)

Nybyggnad - bygglovbefriad tillbyggnadPDF (pdf, 109.6 kB)

Nybyggnad - enbostadshusPDF (pdf, 192.5 kB)

Anmälan - väsentlig ändring av ventilationPDF (pdf, 236.8 kB)

Kontakt