Sök bygglov

Översikt - Steg 5 av 7

5. Exempel på bygglovavgift

Vi har räknat på ett bygglov för en villa inom detaljplan utan avvikelser och följande förutsättningar:

  • en tomt på 1 500 kvadratmeter
  • en villa (ett enbostadshus) på 200 kvadratmeter med 4 hörn
  • ett tillhörande garage på 50 kvadratmeter.

Planavgiften ingår oftast i tomtpriset. Men i vissa fall tar stadsbyggnadskontoret ut en planavgift i samband med bygglovärendet.


Åtgärder

Avgift från 1 juli 2017 avrundad

Bygglovavgift inklusive startbesked

28 809 kr

Fullständig nybyggnadskarta

5 550 kr

Grovutstakning

4 400 kr

Finutstakning

7 180 kr

Planavgift* tillkommer i vissa fall

53 400 kr

 

*Planavgiften varierar med vad som prövas i bygglovet.

Även andra avgifter tillkommer

Till exempel anslutning av vatten och avlopp eller tillstånd till enskilt avlopp.

Kontakt