Sök bygglov

Översikt - Steg 4 av 7

4. Vad händer efter ansökan?

När din ansökan kommit in granskar vi den. Vi kan då behöva ta kontakt med dina grannar och/eller berörda myndigheter. Om vi saknar något i dina ansökningshandlingar kontaktar vi dig.

När bygglovgranskningen är klar skickar vi ett bygglovbeslut till dig. Efter det tar den tekniska granskningen vid. Kom ihåg att du inte får börja bygga innan du fått startbesked.

Om du söker bygglov för ett större bygge kan du bli kallad till ett tekniskt samråd.

När alla begärda handlingar kommit in får du ett startbesked. Nu får du börja bygga!

Vid ett större bygge gör vi ett arbetsplatsbesök när bygget är igång och vi håller även ett slutsamråd på plats.

När bygget är färdigt och du har lämnat in alla handlingar som vi begärt utfärdar vi ett slutbesked. När du fått slutbeskedet får du börja använda byggnaden.

Kontakt