Sök bygglov

Översikt - Steg 4 av 5

4. Exempel på bygglovavgift

Vi har räknat på ett bygglov för en villa inom detaljplan utan avvikelser och följande förutsättningar:

  • en tomt på 1 500 kvadratmeter
  • en villa (ett enbostadshus) på 200 kvadratmeter med 4 hörn
  • ett tillhörande garage på 50 kvadratmeter.

Planavgiften ingår oftast i tomtpriset. Men i vissa fall tar samhällsbyggnadskontoret ut en planavgift i samband med bygglovsärendet.


Åtgärder

Avgift från 1 juli 2017 avrundad

Bygglovavgift inklusive startbesked

28 809 kr

Fullständig nybyggnadskarta

5 550 kr

Grovutstakning

4 400 kr

Finutstakning

7 180 kr

Planavgift* tillkommer i vissa fall

53 400 kr


*Planavgiften varierar med vad som prövas i bygglovet.

Även andra avgifter tillkommer

Till exempel anslutning av vatten och avlopp eller tillstånd till enskilt avlopp.

Kontakt
Bygglov
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.