Sök bygglov

Översikt - Steg 3 av 7

3. Så ansöker du

1. Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet

Du kan ringa oss på telefon 011-15 00 00 för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Du kan även kontakta Digitala tekniska arkivet där du kan beställa en detaljplan som beskriver vilka bestämmelser som gäller för din fastighet. Där kan det också finnas ritningar på din byggnad som du kan ha som grund när du gör dina bygglovsritningar.

I kommunens digitala karta NOKA kan du i de flesta fall själv se detaljplanen. Från NOKA kan du även skriva ut en enklare karta på din fastighet.

2. Skicka in din ansökan

Du kan ansöka antingen digitalt eller via blankett.

Du ska också skicka in:

Dokumenten skickas till:

Norrköpings kommun
Bygg- och miljökontoret
Bygglov
601 81 Norrköping

Tänk på att skicka in tydliga, skalenliga och måttsatta ritningar kopierade på vitt papper. Du ska lämna in alla ritningar i tre exemplar.

Att tänka på:

  • Om du behöver lämna in fler handlingar till den tekniska granskningen informerar vi dig om det.
  • Om du har enskilt avlopp ska du skicka med en kopia på ditt avloppstillstånd.
  • Om du ska ändra en byggnad ska du skicka med en uppmätningsritning. En uppmätningsritning visar hur byggnaden ser ut idag. 

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Kontakt