Sök bygglov

Översikt - Steg 2 av 5

2. Så ansöker du

1. Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet

Du kan ringa oss på telefon 011-15 00 00 för att få veta vad som gäller för din fastighet.

Du kan även kontakta Digitala tekniska arkivet där du kan beställa en detaljplan som beskriver vilka bestämmelser som gäller för din fastighet. Där kan det också finnas ritningar på din byggnad som du kan ha som grund när du gör dina bygglovsritningar.

I kommunens digitala karta NOKA kan du i de flesta fall själv se detaljplanen. Från NOKA kan du även skriva ut en enklare karta på din fastighet.

2. Checklistor och exempelritningar

För att förenkla för dig när du söker bygglov har vi tagit fram ett antal checklistor och exempelritningar med förklaringar. Gå igenom den lista du berörs av innan du skickar in din ansökan, så går handläggningen fortare.

Listorna och exempelritningarna är i pdf-format och går bra att skriva ut.

Nybyggnad av enbostadshusPDF (pdf, 511.6 kB)

Tillbyggnad av enbostadshusPDF (pdf, 419.4 kB) (gäller även inglasade uterum)

Komplement- och attefallsbyggnadPDF (pdf, 419.8 kB)

Anmälan kommunalt vatten och avlopp och eldstadPDF (pdf, 156.7 kB)

RivningslovPDF (pdf, 149.3 kB)

När krävs kontrollansvarig?PDF (pdf, 149.6 kB)

Anmälan - väsentlig ändring av ventilationPDF (pdf, 155.7 kB)

3. Skicka in din ansökan

För att använda vår e-tjänst för att söka bygglov och andra åtgärder loggar du in med din e-legitimation. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på "Återuppta sparade ärenden" längst upp på sidan.

Ansök om bygglov

Ska du söka bygglov för ett företag måste du först logga in med din personliga e-legitimation. I slutet av e-tjänsten får du ange att du söker som företag och får då fylla i företagets uppgifter. Du som loggar in och signerar ansökan blir därmed kontaktperson i företagets ärende.

Kom ihåg att ju tydligare handlingarna är, desto snabbare kan vi behandla din ansökan.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov. Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt. Handläggningstiden för byggärenden är inom 10 veckor enligt lag. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt. När vi har tagit emot din ansökan och ditt ärende har fördelats till en handläggare kommer vi att kontakta dig. Det sker under tiden vi handlägger ditt ärende och via den e-postadress du lämnat i ansökan.

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.