Sök bygglov

Översikt - Steg 2 av 7

2. Om kontrollansvarig och kontrollplan

Det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid större åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Du måste anmäla till oss vem som är kontrollansvarig när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan. Den kontrollansvarige måste vara certifierad. Vid enklare ärenden krävs oftast ingen kontrollansvarig.

Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan. Oftast är det den kontrollansvarige som upprättar kontrollplanen. Kontrollplanen ska du presentera för oss på det tekniska samrådet. I de fall det inte krävs kontrollansvarig får du som byggherre själv intyga att arbetet är utfört på rätt sätt.

Kontakt