Sök bygglov

Översikt - Steg 1 av 5

1. När behöver du bygglov?

Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska:

  • Ändra utseendet på en byggnad.
  • Bygga en mur som är högre än 0,5 meter.
  • Bygga ett plank eller altandäck som är högre än 1,1 meter.
  • Anlägga en pool som är placerad helt eller delvis ovan mark, då kan poolväggens utsida räknas som en mur om den är gjuten eller plank om den är klädd i trä i de delar som är ovan mark. Altandäck i anslutning till pool kräver också lov om det är högre än 1,1 meter likaså plank som insynsskydd.
  • Inreda en vind.
  • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
  • Anlägga parkeringsplatser eller upplag.
  • Uppföra vissa typer av anläggningar.
  • Uppföra ett vindkraftverk.

Visa åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om när du inte behöver bygglov

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Högt tryck på bygglov

Just nu är det många som söker bygglov. Det innebär att handläggningen av din ansökan kan ta lite längre tid än vanligt. Handläggningstiden för byggärenden är inom 10 veckor enligt lag. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du vill påbörja ditt byggprojekt. När vi har tagit emot din ansökan och ditt ärende har fördelats till en handläggare kommer vi att kontakta dig. Det sker under tiden vi handlägger ditt ärende och via den e-postadress du lämnat i ansökan.

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.