Sök bygglov

Översikt - Steg 1 av 5

1. När behöver du bygglov?

Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad.

Du behöver dessutom bygglov om du till exempel ska:

  • Ändra utseendet på en byggnad.
  • Bygga en mur eller ett plank
  • Inreda en vind.
  • Sätta upp en skylt eller ljusanordning.
  • Anlägga parkeringsplatser eller upplag.
  • Uppföra vissa typer av anläggningar.
  • Uppföra ett vindkraftverk.

Visa åtgärder kräver inte bygglov men kan ändå vara anmälningspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Läs mer om när du inte behöver bygglov

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.