Förhandsbesked

När behöver du förhandsbesked?

Du behöver till exempel förhandsbesked om du vill bygga nytt utanför detaljplanerat område, på fastighet som inte tidigare är bebyggd. Byggnads- och miljöskyddsnämnden gör en lokaliseringsprövning och undersöker om platsen är lämplig för det du vill bygga. Du behöver inte ha bestämt vilket hus du vill ha.

Får du ett positivt förhandsbesked är du garanterad ett bygglov om du ansöker om bygglov inom två år från det att du fått förhandsbeskedet och följer eventuella föreskrifter i förhandsbeskedet.

Att söka förhandsbesked

Ansök digitalt

Ansök via blankett

Du ska också skicka in:

  • En karta som visar tänkt tomtplats och byggnadens ungefärliga placering. I kommunens digitala karta NOKA kan du skriva ut en enklare karta på din fastighet.


Kontakt