Gör en anmälan

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Ändra bärande delar i en byggnad.
 • Installera eller göra stora ändringar för hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.
 • Installera eller göra stora ändringar för vatten och avlopp.
 • Ändra en byggnad så att det påverkar brandskyddet.
 • Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område.
 • Uppföra ett så kallat "Attefallhus" som inte kräver bygglov för en- eller tvåbostadshus.
 • Göra en bygglovfri tillbyggnad av ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvm bruttoarea.
 • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.

Läs mer om bygglovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte göra en anmälan om du ska:

 • Byta en braskamin mot en ny braskamin, en oljepanna mot en ny oljepanna eller vedpanna mot en ny vedpanna.
 • Installera en pelletsbrännare i en panna du redan har.

Att göra en anmälan

Du kan ansöka digitalt via Mitt bygge.

Om du vill göra en anmälan ska du skicka in:

Om du ska göra en anmälan för de bygglovfria åtgärderna för en- och tvåbostadshus ska du normalt skicka in: 

Beroende på komplexiteten i det du ska bygga kan kraven på handlingar variera. Kontrollera med samhällsbyggnadskontoret, bygglov om andra handlingar krävs till exempel:

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar för det du vill anmäla
 • VVS-ritningar
 • VA-situationsplan för VA-anslutningar.

Kontakt