Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 8 av 9

8. Vad kostar det?

Avgiften kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller så debiteras du baserat på arbetade timmar och våra utlägg.

Timavgift

  • Förrättningslantmätare 1550 kronor per timme.
  • Kartingenjör och mätingenjör 1420 kronor per timme.
  • Biträdande handläggare 1150 kronor per timme.

När förrättningen är klar får du en räkning som ska vara betald inom 4 veckor.

Fastighetstekniska uppdrag går under en annan taxa. Kontakta oss för de priserna.

Kontakt