Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 7 av 9

7. Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för en lantmäteriförrättning är normalt 6 till 8 månader. För närvarande är handläggningstiden längre än normalt och väntetiden i ärendekön är cirka 6 till 8 månader.

Se till att du skickar in din ansökan i god tid. Om din ansökan är komplett minskar handläggningstiden när en handläggare väl är utsedd och fått ärendet till sig.

Kontakt