Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 5 av 9

5. Att tänka på vid ansökan

  • Är ni flera ägare till fastigheten ska alla skriva under ansökan.
  • Om det markområde som ansökan gäller överlåtits till ny ägare ska du skicka med en kopia på köpekontraktet.
  • Om ni träffat en skriftlig överenskommelse om att föra över mark mellan fastigheter ska ni skicka med denna tillsammans med ansökan.
  • Skicka gärna med eventuella kartor som redovisar vad ni önskar få utfört.

Kontakt