Ansök om lantmäteriförrättning

Översikt - Steg 2 av 8

2. Lantmäterimyndigheten

Den kommunala lantmäterimyndigheten arbetar med lantmäteriförrättningar, fastighetsregistreringar, registerkartan samt adressättning och lägenhetsregister i kommunen. Dessutom ger vi råd och service till allmänheten och till andra enheter i kommunen.

Vi är en självständig myndighet och är organiserad under byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Lantmäteritjänster
All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Ur lantmäterisynpunkt är en fastighet inte en byggnad utan ett eller flera områden på marken som har en egen fastighetsbeteckning. I fastigheten kan det ingå en eller flera olika byggnader.

Varje fastighet har en egen unik beteckning inom varje kommun. I Norrköping finns det drygt 30 000 fastigheter.

Besök och rådgivning
Boka gärna tid i förväg om du vill besöka oss på lantmäteriet på telefon 011-15 00 00

Kontakt