Riktlinjer för bostadsförsörjning

Norrköping växer. Nya Norrköpingsbor väljer att flytta hit och gamla stannar kvar för att leva, bo och verka här. Det behöver byggas bostäder. Många bostäder och bostäder för olika livssituationer, behov och plånböcker.

Kommunens ansvar är planeringen av nya bostäder, områden och livsmiljöer. Vi ska tillsammans med byggherrar som bygger och i dialog med kommunens invånare planerna för och skapa goda och ur alla aspekter hållbara livsmiljöer och bostäder som kan efterfrågas av flera oavsett bakgrund eller nuvarande livssituation.

I riktlinjer för bostadsförsörjning tar vi nu ett helhetsgrepp om bostadsplaneringen och hur vi kan göra för att planera för och skapa möjligheter till varierade bostäder som kan efterfrågas av många.

"Bostadsförsörjning i Norrköpings kommun” KF 18/6-2018 ersätter tidigare ”Riktlinjer för bostadsbyggande” , antaget av kommunfullmäktige 29 september 2014 (SPN 2011/0259 263)

Lämna synpunkter

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering
601 81 Norrköping

eller samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se
Märk gärna svaret med SPN-2015/0330.


Kontakt

Lars Bergman, markstrateg
Telefon: 011-15 13 17

Dokument