Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 6 av 6

6. Efter besiktningen

  • En genomförd kontroll betyder inte automatiskt att allt är bra med husets inomhusmiljö. Kontrollen är till för att få uppfattning om hur pass bra ventilationen är i fastigheten.
  • Om du inte får godkänt på besiktningen ska det vara åtgärdat och återbesiktat inom 6 månader.
  • Som fastighetsägare är du ansvarig att informera de boende när en ventilationskontroll genomförs.

Kontakt