Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 5 av 6

5. Skicka protokoll

Du skickar protokollet från besiktningen till bygg- och miljökontoret.

Bygg- och miljökontoret
Bygglov
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Telefon (växel): 011-15 00 00
Fax: 011-15 16 66


Kontakt