Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 4 av 6

4. Undantag från OVK

Återkommande ventilationskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem (FT), från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) eller frånluftssystem med värmeåtervinning (FX) installeras.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande.

Kontakt