Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 3 av 6

3. Hur ofta ska en OVK genomföras?

Du som äger byggnaden är ansvarig att se till att en obligatorisk ventilationskontroll genomförs.

Nya byggnader ska alltid ventilationskontrolleras innan ventilationen börjar användas. Det gäller även vid större ombyggnationer.

Kontrollintervall

Byggnad

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem. Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation

6 år

Ventilationstyper

S = Självdragsventilation
F = Frånluftsventilation
FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
FT = Från- och tilluftsventilation
FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Kontakt