Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 2 av 6

2. Vem får utföra OVK?

Kontrollen får endast göras av sakkunniga och kontrollanter som är godkända och har behörighetsbevis för att utföra ventilationskontroll.

Boverkets webbplats kan du se vem som är behörig att göra en OVK.

Kontakt