Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 2 av 6

2. Vem får utföra OVK?

Kontrollen får endast göras av sakkunniga och kontrollanter som är godkända och har behörighetsbevis för att utföra ventilationskontroll.

Boverkets webbplats kan du se vem som är behörig att göra en OVK.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.