Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Översikt - Steg 1 av 6

1. Vad innebär Obligatorisk ventilationskontroll?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innebär att ventilationssystemet och inomhusklimatet ska kontrolleras regelbundet i en byggnad.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden är ansvarig att kontrollera att fastighetsägare utför dessa kontroller.

Kontakt