Telefon: 011-13 29 80, Josephine: 0733-84 32 50
Bostadsområden: Centrum, Söderstaden, Nordantill, Vilbergen, Haga, Vidablick
Antal lägenheter: 500