www.teasfastigheter.se
Husebygatan 4, 602 44 Norrköping
Telefon: 011-18 83 50
Bostadsområden: Söderstaden, Oxelbergen, Östantill
Antal lägenheter: 315